Rozvažovaná osiva
Osivo určené k zelenému hnojení Zelené hnojení je druh organického hnojení, při kterém se do půdy zapravuje biomasa rostlin vypěstovaných pro tento účel s cílem obohatit půdu o organickou hmotu i rostlinné živiny a tím zvýšit půdní úrodnost.
Jetel luční je deset centimetrů až metr vysoká, vytrvalá, dvouděložní bylina z čeledi bobovitých. Jetel luční patří mezi medonosné rostliny.
Jetel plazivý je plazivá nebo poléhavá, bíle kvetoucí bylina pěstována pro svou vysokou krmnou hodnotu. Je jednou z nejdůležitějších jetelovin a je téměř kosmopolitním druhem.
Luskoobilní směs je tvořena ze semen pelušky, hrachu polního a ovsa setého Udržování rostlinného krytu po největší část vegetačního období má velký význam pro ochranu půdního fondu. Pro tento účel jsou nejvhodnější druhy a jejich směsi, které svým rychlým vývojem a nárůstem organické hmoty splňují biologické a agroekologické požadavky.
Pohanka má naběhlou, dutou, vzpřímenou a málo větvenou lodyhu. Rostlina je málo náročná na půdní a pěstitelské podmínky. Na co je pohanka zvlášť citlivá, jsou jarní mrazy, proto se vysévá v květnu, kdy pomine nebezpečí mrazíků. Sklízí se koncem srpna nebo v září.
Svazenka je odolná jednoletá bylina s modrofialovými květy vysoká cca 50cm. Je významnou medonosnou plodinou, ideální meziplodina a přerušovač v osevních postupech s vysokým zastoupením řepky
Vojtěška setá je třicet až devadesát centimetrů vysoká víceletá (může růst i 12 let) fialově až modrofialově kvetoucí rostlina náležící do čeledi bobovité. Jde o významnou pícninu. 
Zobrazeno 1 – 7 z 7 položek

nahoru