Rozvažovaná osiva
Osivo určené k zelenému hnojení Zelené hnojení je druh organického hnojení, při kterém se do půdy zapravuje biomasa rostlin vypěstovaných pro tento účel s cílem obohatit půdu o organickou hmotu i rostlinné živiny a tím zvýšit půdní úrodnost.
Jetel inkarnát je druh jetelu z čeledi bobovitých charakteristický výraznou červenou barvou květu. Jedná se zpravidla o jednoletou, občas dvouletou bylinu s přímou lodyhou dosahující délky 20 až 50 centimetrů. Jetel nachový je vynikající medonosnou plodinou.
Jetel luční je deset centimetrů až metr vysoká, vytrvalá, dvouděložní bylina z čeledi bobovitých. Jetel luční patří mezi medonosné rostliny.
Jetel plazivý je plazivá nebo poléhavá, bíle kvetoucí bylina pěstována pro svou vysokou krmnou hodnotu. Je jednou z nejdůležitějších jetelovin a je téměř kosmopolitním druhem.
Kapusta krmná je vzrůstná odrůda s tmavozelenými listy tvořícími volnou růžici, je nenáročná, odolná proti nízkým teplotám, poskytuje vysoké výnosy kvalitního krmiva. 
Luskoobilní směs je tvořena ze semen pelušky, hrachu polního a ovsa setého Udržování rostlinného krytu po největší část vegetačního období má velký význam pro ochranu půdního fondu. Pro tento účel jsou nejvhodnější druhy a jejich směsi, které svým rychlým vývojem a nárůstem organické hmoty splňují biologické a agroekologické požadavky.
Pohanka má naběhlou, dutou, vzpřímenou a málo větvenou lodyhu. Rostlina je málo náročná na půdní a pěstitelské podmínky. Na co je pohanka zvlášť citlivá, jsou jarní mrazy, proto se vysévá v květnu, kdy pomine nebezpečí mrazíků. Sklízí se koncem srpna nebo v září.
Svazenka je odolná jednoletá bylina s modrofialovými květy vysoká cca 50cm. Je významnou medonosnou plodinou, ideální meziplodina a přerušovač v osevních postupech s vysokým zastoupením řepky
Vikve podobně jako mnohé jiné bobovité rostliny obohacují půdu dusíkem, neboť mají na kořenech hlízky s bakteriemi schopnými vázat vzdušný dusík.
Vojtěška setá je třicet až devadesát centimetrů vysoká víceletá (může růst i 12 let) fialově až modrofialově kvetoucí rostlina náležící do čeledi bobovité. Jde o významnou pícninu. 
Zobrazeno 1 – 10 z 10 položek

nahoru